Leszczenko Tłumaczenia

Rosyjski niemiecki

Wykonuję tłumaczenia pisemne, zwykłe i poświadczone, w następujących kombinacjach językowych:

  • j. niemiecki > j. polski
  • j. rosyjski > j. polski
  • j. polski > j. niemiecki
  • j. polski > j. rosyjski
  • j. niemiecki > j. rosyjski

Specjalizuję się w następujących dziedzinach:

Prawo – akty stanu cywilnego, akty notarialne, dokumenty urzędowe, umowy, statuty spółek, ogólne warunki umów, ustawy, dyrektywy UE, pisma procesowe, orzecznictwo, sprawozdania z kontroli prawnej, protokoły z walnego zgromadzenia, pełnomocnictwa, zaświadczenia, dokumenty urzędowe i in.

Technika  opisy patentowe, dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, katalogi produktów, karty charakterystyki, wymagania techniczne, specyfikacje, dokumentacje techniczno-ruchowe, strony www, prace dyplomowe, artykuły naukowe i in.

Biznes – zapytania ofertowe, oferty, biznesplany, korespondencja handlowa, reklamacje i in.

Budownictwo, architektura – dokumentacja przetargowa, katalogi, umowy, projekty i in.

Reklama – teksty reklamowe i marketingowe, badania marketingowe, broszury, prospekty, strony www, prezentacje multimedialne i in.

Teksty publicystyczne i popularno-naukowe

Teksty o tematyce ogólnej

 

 

Prawo:

 

TŁUMACZENIA

ZWYKŁE

Tryb zwykły

 (do 5 stron dziennie) 

Tryb ekspresowy

 (powyżej 5 stron dziennie) 

 rosyjski > polski

 niemiecki > polski

          od 28 zł

               od 40 zł

 polski > rosyjski

 polski > niemiecki

          od 30 zł

               od 45 zł

 niemiecki > rosyjski 

      od 40 do 50 zł

         od 50 do 60 zł

Podane ceny są cenami przybliżonymi netto za jedną stronę rozliczeniową, tj. za 1800 znaków ze spacjami. Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT. Minimalna wielkość zamówienia to 1 strona rozliczeniowa.
Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych.

 

TŁUMACZENIA 

POŚWIADCZONE

Tryb zwykły

 (do 5 stron dziennie) 

Tryb ekspresowy

 (powyżej 5 stron dziennie) 

 rosyjski > polski

 niemiecki > polski 

35 zł

    45 zł

 polski > rosyjski

 polski > niemiecki  

40 zł

    50 zł

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą stronę tłumaczeniową. Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych.

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia pisemne (zwykłe i poświadczone) w wielu kombinacjach i specjalizacjach.

Zapraszam do zapoznania się z Cennikiem tłumaczeń pisemnych.

Tłumaczenia pisemne Tłumaczenia ustne

Potrzebujesz tłumacza ustnego?