Leszczenko Tłumaczenia

Rosyjski niemiecki

Wykonuję tłumaczenia pisemne, zwykłe i poświadczone, w następujących kombinacjach językowych:

  • j. niemiecki > j. polski
  • j. rosyjski > j. polski
  • j. polski > j. niemiecki
  • j. polski > j. rosyjski
  • j. niemiecki > j. rosyjski

Specjalizuję się w następujących dziedzinach:

Prawo – akty stanu cywilnego, akty notarialne, dokumenty urzędowe, umowy, statuty spółek, ogólne warunki umów, ustawy, dyrektywy UE, pisma procesowe, orzecznictwo, sprawozdania z kontroli prawnej, protokoły z walnego zgromadzenia, pełnomocnictwa, zaświadczenia, dokumenty urzędowe i in.

Technika  opisy patentowe, dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, katalogi produktów, karty charakterystyki, wymagania techniczne, specyfikacje, dokumentacje techniczno-ruchowe, strony www, prace dyplomowe, artykuły naukowe i in.

Biznes – zapytania ofertowe, oferty, biznesplany, korespondencja handlowa, reklamacje i in.

Budownictwo, architektura – dokumentacja przetargowa, katalogi, umowy, projekty i in.

Reklama – teksty reklamowe i marketingowe, badania marketingowe, broszury, prospekty, strony www, prezentacje multimedialne i in.

Teksty publicystyczne i popularno-naukowe

Teksty o tematyce ogólnej

 

 

Prawo:

 

TŁUMACZENIA

ZWYKŁE

Tryb zwykły

 (do 5 stron dziennie) 

Tryb ekspresowy

 (powyżej 5 stron dziennie) 

 rosyjski > polski

 niemiecki > polski

          od 35 zł

               od 45 zł

 polski > rosyjski

 polski > niemiecki

          od 40 zł

               od 50 zł

 niemiecki > rosyjski 

rosyjski > niemiecki

          od 50 zł

               od 70 zł

Podane ceny są cenami przybliżonymi netto za jedną stronę rozliczeniową, tj. za 1800 znaków ze spacjami. Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT. Minimalna wielkość zamówienia to 1 strona rozliczeniowa.
Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych.

 

TŁUMACZENIA 

POŚWIADCZONE

Tryb zwykły

 (do 5 stron dziennie) 

Tryb ekspresowy

 (powyżej 5 stron dziennie) 

 rosyjski > polski

 niemiecki > polski 

  40 zł

      50 zł

 polski > rosyjski

 polski > niemiecki  

 50 zł

     60 zł

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą stronę tłumaczeniową. Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych.

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia pisemne (zwykłe i poświadczone) w wielu kombinacjach i specjalizacjach.

Zapraszam do zapoznania się z Cennikiem tłumaczeń pisemnych.

Tłumaczenia pisemne Tłumaczenia ustne

Potrzebujesz tłumacza ustnego?