Leszczenko Tłumaczenia

Rosyjski niemiecki

2016 – zaprzysiężenie na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (TP/176/13)

2013 – wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/176/13 (tłumacz przysięgły języka rosyjskiego)

2012-2013 – Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim (język rosyjski)

2009-2010 – Uniwersytet Warszawski, Szkoła Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji (język niemiecki)

2005-2010 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej (język rosyjski i niemiecki)

2002-2005 – Uniwersytet Śląski, Kolegium Języka Biznesu (niemiecki i rosyjski język handlowy)

2003 – stypendium MEN w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie

2009 – stypendium Erasmus na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze (Niemcy)

2008 - Szkolenie dla tłumaczy z zakresu polskich umów prawnych, Textem

2012 - Szkolenie pt. Prawo handlowe Federacji Rosyjskiej, Textem

2012 - XIX Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (postępowanie karne)

2013 - XXI Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (prawo pracy)

2013 - XXVII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS

2015 - Warsztaty terminologiczno-językowe „Jak tłumaczyć orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych i karnych?” (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)

Profil zawodowy

Wykształcenie specjalistyczne uzyskałam w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłębiałam tutaj specjalistyczną wiedzę dotyczącą m. in. językoznawstwa, przekładoznawstwa, kultury języka polskiego, a także szlifowałam umiejętności językowe i tłumaczeniowe – zarówno pisemne, jak i ustne. Lingwistykę stosowaną wybrałam po uzyskaniu tytułu licencjata niemieckiego i rosyjskiego języka handlowego w Kolegium Języka Biznesu na Uniwersytecie Śląskim, które zapewniło mi solidne podstawy językowe oraz gruntowną wiedzę w dziedzinie ekonomii, marketingu, polskiego prawa cywilnego i handlowego, a także w wielu innych przydatnych dla tłumacza dziedzinach, m. in. w zakresie zasad zawierania międzynarodowych kontraktów handlowych.

W latach 2003-2004 doskonaliłam język rosyjski na stypendium w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, a w roku 2009 – język niemiecki na wydziale neofilologii Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze.

Ponadto w roku 2010 ukończyłam Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która pozwoliła mi poszerzyć wiedzę merytoryczną i terminologiczną w zakresie prawa niemieckiego oraz prawa Unii Europejskiej. W roku 2013 uzyskałam tytuł tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, a w roku 2016 zostałam zaprzysiężona jako tłumacz języka niemieckiego. Na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości figuruję pod numerem TP/176/13.

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem zlecenia, zapraszam do bliższego zapoznania się z moją OFERTĄ. Najlepszym dowodem wysokiej jakości moich usług są również REFERENCJE od zadowolonych klientów.